עברית negishut

HaHagana district, Tel Aviv

Year 2015
Location Tel Aviv-Yafo
Size 115 dunam
Client Tel Aviv-Yafo Municipality
About the Project
Team
Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet