English negishut

אמי"ת נחשון
ישיבה תיכונית רב גונית למצוינות

שנה 2018
מיקום נחם, מטה יהודה
גודל 20 דונם
לקוח מועצה אזורית מטה יהודה

בשיתוף עם ארכיטקטית פרלה קאופמן. בית ספר תיכון בעל מבנה אדריכלי ייחודי המותאם לפרוגרמה פדגוגית חדשנית, שגובשה על ידי צוות בית הספר ורשת אמי"ת ואושרה על ידי משרד החינוך. מבנה בית הספר הינו מבנה חצר, המוקף בתיבות מובחנות: החלל המרכזי, מבנה בית המדרש, והבתים, שהם מרחבי הלמידה המאפשרים גמישות והתאמה לפרוגרמה הפדגוגית. מיקום בית הספר בצלע ההר מאפשר שימוש פרוגרמתי-איכותי בשטחי החוץ. המבנה מתוכנן לעמוד בתקן 5281, ולהבנות בשלבים.

אודות הפרויקט
צוות פרלה קאופמן | חמוטל גורביץ' | סתיו רבינוביץ' | גוני דגן | ג'ני רייצין - 2018

פרויקטים דומים

Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet