negishut

בית בגליל המערבי

שנה 2000
מיקום כפר ורדים
גודל 200 מ"ר
לקוח לקוח פרטי

בית זה עוסק בשני נושאים מרכזיים: הרחבה ופיתוח של טיפולוגיה למגורים שמקורותיה בראשית האדריכלות המודרנית, ושאיפה מתמשכת לאדריכלות מעולה תוך בחינה וניסוח מחודש של תפקודה, דימויה והקשריה.
זהו בית פרטי, הממוקם בכפר ורדים במגרש משופע הפונה לצפון מערב.
שתי תימות מרכזיות היוו את הבסיס הקונקרטי בתהליך התכנון: התימה הראשונה פורמאלית ועוסקת בחיפוש אחר נפח שיגדיר בבהירות את היחסים הרצויים בין הפרטי לציבורי. התימה השנייה מושגית: הטרסה. הטרסה מאפשרת את הגשמת האפשרויות ליחסי חוץ-פנים במבנה קטן, על-ידי יצירת 'צמדי חלל' מגוונים במבנה כולו-כל חלל פנימי מחובר ומקושר לחלל חוץ מובחן; הפטיו -פינת האוכל, המרפסת- הסלון, טרסת הסלע- המטבח, קומת הבסיס- החצר התחתונה.
החלל המרכזי בבית ('חלל המגורים') עוצב באופן שיאפשר את הפרשנויות השונות; הוא מאפשר את אוסף הקוביות (כל קומה כוללת חלל חוץ-פנים), ולצדה תחושה של חלל אחד המשכי וברור, הנמשך מקצה לקצה, וכולל בתוכו את צרכי החיים כולם. עיצוב הפנים משלים היבטים אלו על-ידי שימוש באלמנטים חופשיים בחלל, לצד אלמנטים המובנים לתוך הקירות. הגישה לבית (הרחוב מתעקל מטה בירידה, המדרגות עולות למעלה) מדגישה את המתח הנוצר בין הגוש המבונה ופתחיו, חזיתותיו הרציונאליות מול אלו החופשיות: קומפוזיציה סטטית מול קומפוזיציה דינמית. התכנון מבוסס על רשת מתמטית, המאפשרת גמישות תכנונית בתוך מערכת סדורה.
חומרי הבנייה באים לידי שימוש בגווניהם הטבעיים: קיר אבן מקומית, סלע חשוף, טיח לבן, אלומיניום טבעי ובטון חשוף. הבחירה המינימאלית הזו מאפשרת את הפרשנות הכפולה לבית זה; גם סטרוקטורה מודרנית, גם מבנה טיח צנוע במדרון.

אודות הפרויקט
צוות חמוטל גורביץ' | מנהל פרוייקט: גיא סיטון
Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet