English negishut

בית יעבץ

שנה 2008
מיקום כפר סבא
גודל 30 יחידות דיור
לקוח י.א ברעוז

מבנה מגורים ומסחר ברחוב הראשי.
חזית מסחרית פונה לרחבה ברחוב הראשי, ומקורה בחלקה על ידי ארקדה מודרנית.
יחידות המגורים תוכננו במפנה ראשי לרחובות מגורים איכותיים, וחלליהם עוצבו כחלל מלבני מואר, למתן גמישות מרבית לצרכי הדייר. תגמירי הבניין תוכננו כך שיהוו המשך לבינוי האיכותי במרכז העיר.
בבניין מגוון דירות: דירות 3 חדרים,דירות 4 חדרים ופנטהואזים.

אודות הפרויקט
צוות עדו אלונים | חמוטל גורביץ' | אפרת בילבסקי | ציפי סלמה
Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet