English negishut

גשר השלושה, נתיבי איילון

שנה 2018
מיקום תל אביב
גודל 40 דונם
לקוח נתיבי איילון | עיריית תל אביב יפו

הקמת 'גשר השלושה' – גשר לכלי רכב, הולכי רגל ורוכבי אופניים מעל נתיבי איילון, בין הרחובות הרכב והשלושה. הגשר יכלול רצועה של דרך ו/או טיפול נופי בנוסף על נתיבי התנועה, השבילים ורצועות ההליכה. הגשר החדש יוצר חיבור חדש בעיר בין מזרח למערב.

אודות הפרויקט
צוות עדו אלונים, שרה כמכאג'י | ניהול פרוייקט: וקסמן-גוברין-גבע
Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet