English negishut

קרית ים, תוכנית אב למרכז העיר

שנה 2018
מיקום קרית ים
גודל 1,420 דונם
לקוח עיריית קרית ים

עיריית קריית ים זיהתה בהתחדשות מרכז העיר עוגן שישפיע על תהליך התחדשותה של העיר כולה, על אופייה ועל דימויה, לצד כלי להעצמה חברתית ושיפור איכות החיים ככלל, ואיכות המגורים בפרט. תכנית האב למרכז העיר נועדה להגדיר חזון, מטרות ומכלול פעולות לפיתוח והתחדשות המרכז, הכול מתוך ראייה רחבה, בת-קיימא וארוכת טווח, השומרת ומחזקת על איכויותיו של המרכז ומימוש ייעודו כ-"לב האזרחי" של העיר.

התכנית מנחה לגבי הכנת תכניות בדרג מפורט בהתאם לתפיסה הכוללת שגובשה למרכז העיר, מייצרת שקיפות ומחזקת את רמת הוודאות עבור בעלי העניין – הציבור הרחב, מוסדות התכנון ויזמים פרטיים.

חזון מרכז העיר, מגדיר מרכז עיר בעל עירוב שימושים דינאמי הפעיל ברוב שעות היממה, המשלב מגורים עם מסחר בבינוי אורבני אינטנסיבי, קמפוס ציבורי, מוסדות ציבוריים ותרבותיים ופארק עירוני המהווה אבן מרכזית בפסיפס העירוני. רובע מרכז העיר יעניק לתושביו איכות חיים גבוהה, מרחב ציבורי משוכלל שיהווה ממשק חיבור בין שד' ירושלים לים ויאפשר התחדשות והעצמה אישית וקהילתית. תמצית נתונים כמותיים: תוספת של כ-3500 יח"ד מעבר ל-750 יח"ד קיימות, תוספת של כ-80,000 מ"ר למסחר ותעסוקה.

אודות הפרויקט
צוות עדו אלונים | חמוטל גורביץ | דן הורוביץ

פרסומים

Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet