English negishut

Hi+Park

שנה 2018
מיקום מרכז הארץ
גודל 700,000 מ"ר
לקוח חברת נדל״ן

תחרות מוזמנים לחטיבת קרקע גדולה בלב אזור תעסוקה ותיק. מוצע קונספט אורבני משוכלל לרובע עסקים ייחודי מעורב שימושים. מרחב הולכי הרגל תחום בנפחי מסחר ומפותח סביב 2 תימות אורבניות נפרדות: החורשה והעיר. מגדלי משרדים, תיירות, ומגורים מיוחדים, המשולבים בפונקציות בעלות תועלות ציבוריות, צומחים מעל נפחי המסד, ונהנים מפרוגרמה ייחודית בשטחי הגגות הרחבים, המהווים מעין קומת קרקע עבור שימושים אלו. התכנית נבחנה בהיבטי תחבורה, ובכלל זה אל מול מערכות תחבורה ציבורית וקווי מערכות הסעת המונים מתוכננות עתידיות, ומציעה מערכת חניונים ושטחי שרות תת-קרקעיים יעילים.

אודות הפרויקט
צוות חמוטל גורביץ' | עדו אלונים | יניב עמנואל | דן הורוביץ
Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet