English negishut

פינוי-בינוי, פיכמן / ההסתדרות חולון

שנה 2019
מיקום חולון
גודל 235 יחידות דיור
לקוח הכשרת הישוב

תכנית להתחדשות עירונית במרכז העיר חולון. התכנית מציעה בינוי המשלב בניה מגדלית ובניה מרקמית חלקית, בשילוב שטחי מסחר בקומת הקרקע ושטחים מבונים לציבור כחלק מתמהיל עירוב שימושים. התכנית מאפשרת השלמת פינוי שלושה מבני מגורים ותיקים, הצמודים לרובע 'מגדלים בשדרה' היוקרתי, ומציעה פיתוח אורבני איכותי בחטיבת קרקע מרכזית, בסמיכות לתחנת הרכבת הקלה המתוכננת.

אודות הפרויקט
צוות עדו אלונים, חמוטל גורביץ', יניב עמנואל, סתיו רבינוביץ', דפנה ספיר

פרסומים

Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet