English negishut

מגדל משרדים ירוק

שנה 2018
מיקום מרכז הארץ
גודל 178,000 מ"ר
לקוח חברת נדל״ן

תחרות מוזמנים. הקונספט המבני כולל בינוי מיגדלי בצפיפות גבוהה, מעל מרכז כנסים ופעילויות ייחודי לטובת משתמשי המתחם, כל זאת במבנה מרחבי קומפקטי. שטחי מסחר נרחבים בקומת הקרקע, מייצרים מרחב עירוני פעיל במרחב התכנון כולו, ומאפשרים את מיתוגו כפרוייקט איכותי בסביבה המתחדשת. הבינוי מאפשר שימוש פרוגרמתי באטריומים המצויים בבסיסי הנפחים במגדל ועל שטחי הגגות, ומהווים הרחבה של שטחי חוץ עבור שימושים אלו. חלוקת המסות המגדליות מאפשרות למשתמש הקצה לייצר זהות אגפית מובהקת לשוכר, ומאפשרת לשוכרים גדולים לפעול ולמתג האגפים באופן עצמאי. המגרש מצוי באזור נגיש במיוחד לתחבורה ציבורית קיימת ולמערכות תחבורה ציבורית וקווי מערכות הסעת המונים מתוכננות עתידיות, והתכנון מאפשר מערכת חניונים ושטחי שרות תת-קרקעיים יעילים.

אודות הפרויקט
צוות חמוטל גורביץ' | עדו אלונים | יניב עמנואל | גל גרוס
Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet